Katalog Profix 2022

STRONA WWW.PROFIX.COM.PL 781 INFORMACJE OGÓLNE!!! 1. Firmie Profix przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do niniejszego katalogu i żadna jego część nie może być używana, ani w formie powielanej, ani w formie elektronicznej, ani żadnej innej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Profix. 2. Firma Profix zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym momencie dowolnych zmian w katalogu włączając w to zmiany specyfikacji technicznej wyrobu, jego koloru, wymiaru, opakowania, itp. 3. Wszystkie informacje, wymiary, zdjęcia, itp. zamieszczone w katalogu są umieszczone w nim w najlepszej wierze, ale ich dokładność nie jest gwarantowana i może ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma Profix nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. MAIN NOTICE!!! 1. Profix Ltd remains the sole owner of the copyright to this catalogue and no part of it may be used in the copied version in electronic or any other form without the prior written permission from Profix Ltd. 2. Profix Ltd reserves the right to make any alterations to this catalogue at any given time, including the changes to technical specification, colours and measurements of the products, their packing, etc. 3. All the information, measurements, photos, etc have been placed in this catalogue in good faith but their accuracy is not guaranteed and is subject to change without notice. Profix Ltd accepts no liability in this respect. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! 1. PROFIX принадлежат исключительные авторские права к предложенному каталогу. Ни одна из частей каталога, в печатной, электронной или какой нибудь форме не может быть использована без предварительного письменного согласия PROFIX. 2. PROFIX имеет право внести любые изменения в каталог, в том числе изменения технической спецификации, цвета, размеров и упаковки товара. 3. Размещая в каталоге информацию, размеры, снимки и т.п. мы не преследовали цели ввести кого-либо в заблуждение, но их соответствие не гарантируется и может быть изменено без предупреждения. За возможные изменения наша компания ответственности не несет. CENTRUM DYSTRYBUCYJNO-HANDLOWE Łomna Las, ul. Dobra 3, 05-152 Czosnów tel. +48 22 78 59 600 faks: +48 22 78 59 610

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcwODY4